Dodany: 2012-02-27 10:21:07
 

Komu przysługuje emerytura Jak powszechnie wiadomo wszyscy się starzejemy. Nic tego stanu zmienić nie może, taki jest bieg rzeczy ustanowiony przez naturę. Człowiek jako z natury zapobiegliwy jeszcze przed niedołężnością starość postanowił zapewnić sobie byt na wiek podeszły. Sposobem takiego zabezpieczenia jest emerytura, nie tylko ta państwowa ale też wypracowywana przez instytucje prywatne takie jak fundusz emerytalny olsztyn.

 

Fundusz emerytalny olsztyn tym jednak różni się od państwowego systemu, że nie jest ono obowiązkowy, a z jego usług można skorzystać lub nie. W Polsce tak zwanym ubezpieczeniem emerytalnym, realizowanym przez państwowe instytucje objęty jest każdy pracujący obywatel. Emerytura przysługuje jedynie osobom spełniającym określone w ustawie warunki. Należą do nich między innymi odpowiednio zaawansowany wiek oraz staż pracy w wymaganym wymiarze.

 

Także środki zebrane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych powinny przekroczyć pewien próg nominalny. Część z tych ograniczeń nie jest stosowana prze prywatne inicjatywy takie jak fundusz emerytalny olsztyn..

Dodaj nowy komentarz do artykułu Komu przysługuje emerytura
Nick: